Śpieszymy się do Państwa, by podzielić się tym najnowszym newsem.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Przepisy art. 52k ustawy o PIT i art. 38f ustawy o CIT wprowadzają możliwość, z której mogą skorzystać podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż nadal trwają prace nad treścią regulaminu programu rządowego - Tarcza finansowa PFR 2.0 dla MIKROFIRM ORAZ MŚP. Regulamin ostatecznie przesądzi o kryteriach przyznania subwencji dla przedsiębiorców. Tymczasem w załączeniu przesyłamy zestawienie przygotowane przez PFR w zakresie Tarczy finansowej 2.0. Jednocześnie przedstawiamy najistotniejsze informacje na ten temat.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Spółki komandytowe uzyskały status podatnika CIT z dniem 1 stycznia 2021 r. (opcjonalnie uzyskają go z dniem 1 maja 2021 r.). Poniżej zamieszczamy podsumowanie informacji wydanej przez Ministerstwo Finansów w zakresie obowiązków sprawozdawczych takich spółek.

Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego, przypominamy, że od 30 grudnia br. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0.