Portal Sąsiedzi Sąsiadom – Wsparcie dla lokalnej społeczności -  powstał w trudnym dla nas wszystkich momencie. Sytuacja spowodowana pandemią Covid- 19 zmusiła nas do działania w nowych, dla wielu bardzo wymagających warunkach. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej podejmują działania, które mają na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

Docierają do nas prośby o wsparcie,  jak również zgłaszają się firmy oraz organizacje, które mogą zaoferować coś od siebie.

 

Zamysłem portalu Sąsiedzi Sąsiadom – Wsparcie dla lokalnej społeczności jest umożliwienie lokalnym podmiotom wymianę informacji, które wspomogą ich działanie. Firmy, jednostki organizacyjne – m.in. szpitale, przychodnie, ośrodki pomocy oraz organizacje pozarządowe (NGO) mogą zgłaszać swoje potrzeby lub oferować pomoc, produkty, usługi  w danym zakresie.

 

Portal ma na celu skomunikowanie podmiotów - ma być miejscem do wymiany informacji. Kwestia zakresu czy zasad współpracy odbywa się pomiędzy kontaktującymi się ze sobą podmiotami, bez udziału RIHIP czy ARR.

 

Dla kogo dedykowany jest portal?

Dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych – m.in. szpitali, przychodni, ośrodków pomocy oraz organizacji pozarządowych (NGO)

Jak korzystać z portalu?

Aby umieścić ogłoszenie w jednej z kategorii Mam do zaoferowania lub Potrzebuję należy się zarejestrować. Podczas zakładaniu profilu, poza danymi kontaktowymi,  przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne muszą podać NIP, a organizacje pozarządowe KRS.