POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Preambuła

 

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

 

Informacja o administratorach danych

 

Niniejsza Polityka Prywatności charakteryzuje i określa dane, jakie są zbierane od Użytkownika serwisu http://sasiedzisasiadom.pl/ zwanego dalej „Serwisem”, którego administratorami (a tam samym administratorami danych osobowych) są:

 

  • Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 365, 43-382 Bielsko-Biała, zwana dalej „Agencją”. Agencja wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000046440 oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: REGON: 070032712/ NIP: 547-016-89-81

 

  • Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000204259 oraz posługująca się następującymi numerami identyfikacyjnymi: REGON: 07054239900000 / NIP: 5471011885.

 

Jakie dane zbieramy na Twój temat?

 

Podczas Twojej rejestracji w Serwisie, gromadzimy na Twój temat następujące dane: nazwę podmiotu, który reprezentujesz, numer NIP lub KRS, Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz miasto. W przypadku korzystania z funkcjonalności, którą oferuje Serwis tj. dodawania ogłoszeń poza w/w danymi gromadzimy również na Twój temat następujące dane: numer telefonu, kod pocztowy oraz miasto. Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

 

Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

 

  • Dane o urządzeniu: Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, informacje o przeglądarce użytkownika, adres URL poprzednio odwiedzanej strony (tzw. referent link, o ile użytkownik przeszedł na stronę poprzez odnośnik), itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz serwisem.

 

  • Informacje o lokalizacji: W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli rejestrujesz swoje konto w Serwisie i/lub dodajesz ogłoszenie, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej.

 

  • Dane dotyczące logowania: Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

 

Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe gdy:

 

  • jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na prowadzeniu i administrowaniu Serwisem oraz zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu,

 

  • jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

 

Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania.

 

Użytkownik podający w Serwisie swoje dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz Agencję, pełniących funkcję administratora danych, w celach związanych z realizacją dostępu do platformy http://sasiedzisasiadom.pl/ oraz usług opisanych w Regulaminie Serwisu. Podając swoje dane Użytkownik oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z „Polityką prywatności” obowiązującą w niniejszym Serwisie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Gromadzone w ramach serwisu http://sasiedzisasiadom.pl/ dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. Przechowujemy dane Użytkownika tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W przypadku zakończenia działalności Serwisu, Administratorzy mogą przechowywać dane osobowe Użytkownika w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu dochodzenia praw i roszczeń). Użytkownik posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych. W każdej chwili Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażenia powyższej zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem prawa. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres jednego z Administratorów. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

Zmiany w Polityce prywatności, postanowienia końcowe i kontakt

 

Komunikacja między komputerem Użytkownika a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem odpowiedniego, bezpiecznego protokołu. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też inne zastrzeżenia związane z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, proszeni są o kontakt z Administratorem. Administrator udostępnia adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do kontaktów w sprawach związanych z Serwisem.

Portal Sąsiedzi Sąsiadom – Wsparcie dla lokalnej społeczności -  powstał w trudnym dla nas wszystkich momencie. Sytuacja spowodowana pandemią Covid- 19 zmusiła nas do działania w nowych, dla wielu bardzo wymagających warunkach. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej podejmują działania, które mają na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

Dla kogo dedykowany jest portal?

Dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych – m.in. szpitali, przychodni, ośrodków pomocy oraz organizacji pozarządowych (NGO)

Jak korzystać z portalu?

Aby umieścić ogłoszenie w jednej z kategorii Mam do zaoferowania lub Potrzebuję należy się zarejestrować. Podczas zakładaniu profilu, poza danymi kontaktowymi,  przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne muszą podać NIP, a organizacje pozarządowe KRS.