Portal Sąsiedzi Sąsiadom – Wsparcie dla lokalnej społeczności -  powstał w trudnym dla nas wszystkich momencie. Sytuacja spowodowana pandemią Covid- 19 zmusiła nas do działania w nowych, dla wielu bardzo wymagających warunkach. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej podejmują działania, które mają na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

Dla kogo dedykowany jest portal?

Dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych – m.in. szpitali, przychodni, ośrodków pomocy oraz organizacji pozarządowych (NGO)

Jak korzystać z portalu?

Aby umieścić ogłoszenie w jednej z kategorii Mam do zaoferowania lub Potrzebuję należy się zarejestrować. Podczas zakładaniu profilu, poza danymi kontaktowymi,  przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne muszą podać NIP, a organizacje pozarządowe KRS.